Ung på huset

Har du lyst til å være med å utvikle vårt nyeste prosjekt: «ung på huset»?

Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser at over 10 000 personer fra Drammen sliter med psykiske lidelser eller symptomer hvert år. Dessverre er det blant disse mange unge mennesker. Over 70 % av alle psykiske lidelser oppdages før fylte 25 år, og forskning viser at tidlig tiltak kan vesentlig forbedre livskvaliteten og rehabiliteringsmulighetene.

Mange unge sliter med følelser av angst og depresjon, og flere møter på manglende forståelse for sin situasjon. Dette er en vesentlig grunn til at antall drop-outs fra skole og studie øker, og kan i verste fall føre til isolasjon.

Felleskapet på Fontenehuset kan være med å forebygge isolasjon, og vi ønsker å samarbeide med skoler og universiteter for å gi flere unge et riktig tilbud.

Ta kontakt på telefon 412 20 745 og spørre etter Terje eller Ihary for å finne ut mer.