Styret

Torbjørn Andreas Pettersen

Styreleder

Torbjørn er tidligere politimann, nå selvstendig næringsdrivende. Aktiv i lokalpolitikken og et bredt nettverk som bidrar til å gjøre klubbhuset kjent. Lang og bred erfaring fra frivillig arbeid. Støtter og fremmer klubbhuset i lokalsamfunnet. Har en viktig rolle i beredskapssituasjoner og husets HMS-arbeid.

Ana Maria Silva-Harper

Styremedlem

Administrasjonskonsulent ved Drammen DPS poliklinikk, Vestre Viken HF. Bred erfaring fra politikk, helse og organisasjonsarbeid. Bidrar med innsikt og innflytelse i politiske og byråkratiske prosesser. Lang og bred erfaring fra frivillig arbeid.

Per Suseg

Styremedlem

Tidligere HR direktør med leder- og styreerfaring fra mediebransjen og frivillig arbeid. Arbeider som konsulent innenfor HR, ledelse og organisasjonsutvikling. Bidrar i rekruttering, HR-arbeid og kommunikasjon.

Ole Peter Motzfeldt

Styremedlem

Daglig leder og autorisert regnskapsfører i Motzfeldt regnskap AS. Bred erfaring innen økonomi og regnskap. Bidrar med økonomisk rådgivning.

Adrian Tollefsen

Styremedlem

Generalsekretær i Mental Helse Ungdom. Utdannet siviløkonom. Bidrar gjennom sin brede erfaring med organisasjonsarbeid og politisk arbeid.

Jan-Olav Hauge

Styremedlem

Jan Olav studerte samfunnsfag ved Universitetet i Tromsø og har jobbet mange år med IKT for bl.a. Stortinget og Munch-museet. Jan Olav er en representant for medlemmene ved Fontenehuset og bidrar med kunnskap og støtte fra et medlemsperspektiv.

Nina Boldevin

Styremedlem

Nina representerer medlemmene ved Fontenehuset og bidrar med kunnskap og støtte fra medlemsperspektiv. Hun har tidligere erfaring fra styrearbeid i bedriftsstyrer, dessuten kan hun  skilte med BI-studier i styrearbeid.