Skip to main content

Styret

Torbjørn Andreas Pettersen

Styreleder

Torbjørn er tidligere politimann, nå selvstendig næringsdrivende. Aktiv i lokalpolitikken og et bredt nettverk som bidrar til å gjøre klubbhuset kjent. Lang og bred erfaring fra frivillig arbeid. Støtter og fremmer klubbhuset i lokalsamfunnet. Har en viktig rolle i beredskapssituasjoner og husets HMS-arbeid.

Ana Maria Silva-Harper

Styremedlem

Administrasjonskonsulent ved Drammen DPS poliklinikk, Vestre Viken HF. Bred erfaring fra politikk, helse og organisasjonsarbeid. Bidrar med innsikt og innflytelse i politiske og byråkratiske prosesser. Lang og bred erfaring fra frivillig arbeid.

Per Suseg

Styremedlem

Tidligere HR direktør med leder- og styreerfaring fra mediebransjen og frivillig arbeid. Arbeider som konsulent innenfor HR, ledelse og organisasjonsutvikling. Bidrar i rekruttering, HR-arbeid og kommunikasjon.

Ole Peter Motzfeldt

Styremedlem

Daglig leder og autorisert regnskapsfører i Motzfeldt regnskap AS. Bred erfaring innen økonomi og regnskap. Bidrar med økonomisk rådgivning.

Adrian Tollefsen

Styremedlem

Generalsekretær i Mental Helse Ungdom. Utdannet siviløkonom. Bidrar gjennom sin brede erfaring med organisasjonsarbeid og politisk arbeid.

Svein-Thomas Kollen

Styremedlem

Thomas er Administrerende direktør i Buskerud Begravelsesbyrå og har lang erfaring med alle typer jobber som naturlig hører inn under denne typen virksomhet. Han er opptatt av at de pårørende skal bli sett og ivaretatt på en god måte og dette med å ivareta og se mennesker som sliter psykisk er beslektet tema for ham. Bidrar i HR-arbeid, kommunikasjon og videre utvikling av organisasjonen.

Marit Hennum

Styremedlem

Etter mange år i arbeidslivet fikk Marit endelig tid til å jobbe frivillig med noe hun virkelig brenner for. Som medlem engasjerer hun seg i alt som har med huset å gjøre og er etter hvert godt kjent både med huset og medlemmene våre. Nå gleder hun seg over å kunne lære mer om styrearbeid og bringe videre ideer og innspill fra klubbhusfellesskapet.

Karine Elisabeth Juel

Styremedlem

Karine representerer medlemmene ved Fontenehuset og bidrar med kunnskap og støtte fra medlemsperspektiv. Hun har vært medlem i over 4 år og har god kjennskap til fontenehusmodellen, den arbeidsorienterte dagen og alt som skjer på huset.