Skip to main content

Prosjekter

Om du ønsker å dyrke urter og grønnsaker i drivhusene, drive med fotografering eller hjelpe til med å utvikle moderne digitale løsninger for husets framtid, så har vi prosjekter du kan være med i.

Prosjektene går på tvers av enhetene og her får du mulighet til å engasjere deg i noe du kanskje har en spesiell interesse for, eller prøve deg på noe nytt.

Prosjekter kan bety så mangt; de kan ha kortere eller lengre varighet, berøre temaer som til daglig ikke omfattes i arbeidet på enhetene og innebære samarbeid både internt og med eksterne krefter. Her kan du få muligheten til å utfordre deg og jobbe sammen med mennesker med mye ulik kompetanse. Kanskje oppdager du også nye talenter hos deg selv?

Eksempler på prosjekter er utvikling av nettside, drivhusene på terrassen, utvikling av app for arbeidsbeskrivelser og utforming av årsrapport. I tillegg har vi flere arrangementer i løpet av året hvor vi setter opp komiteer som jobber med forberedelser og gjennomføring. Et godt eksempel her er Bruløpet – et årlig arrangement i Drammen for å markere verdensdagen for psykisk helse. Her er Fontenehuset medarrangør, og du kan være med i alt fra planleggingsmøter til praktiske forberedelser av «After-run», hvor vi serverer kruttsterk hjemmelaget tomatsuppe til alle de sporty Bruløp-deltakerne.