Skip to main content

Arbeid og utdanning

Fontenehusets arbeidstilbud omfatter deltakelse i den arbeidsorienterte dagen, overgangsarbeid (OA), og støtte til å få ordinær jobb og beholde den. I tillegg støtter vi våre medlemmer som studerer.

OA er lønnet deltidsarbeid i ordinære bedrifter. Fontenehuset inngår kontrakt med arbeidsgivere og disponerer arbeidsplassen. Du som medlem rekrutteres til lønnet arbeid i en periode på 6-9 måneder. Da får du arbeidserfaring, referanser og styrket selvfølelse. OA kan brukes som en innledning til ordinært, lønnet arbeid. 

I tillegg til OA hjelper vi også medlemmer med utdanning, praksisplasser og hver tirsdag har vi karriereklubb hvor medlemmer får støtte i forbindelse med skriving av CV-er, søknader, intervjutrening og nettverksbygging.