Skip to main content

Overgangsarbeid

Som bedrift kan du bidra til sosialisering, tilhørighet, mestring og arbeidsglede.

Overgangsarbeid er Fontenehusets modell for å få våre medlemmer ut i arbeid. 

Arbeidsgivers bidrag er å opprette en stilling (lønnet arbeid) i opp til 50% med enkle, strukturerte og varierte oppgaver, som er lette å sette seg inn i. Fontenehuset velger ut og lærer opp den som ansettes og en ansvarlig person hos oss holder jevnlig kontakt med arbeidsgiver og den ansatte. Ved eventuell sykdom garanterer vi en vikar slik at arbeidet alltid blir utført på tilfredsstillende måte. 

Arbeidsforholdet varer i 6 til 9 måneder og arbeidstiden er vanligvis 15 til 20 timer per uke. Etter dette, tilbys jobben til et annet medlem for en tilsvarende periode. Fontenehuset Drammen står ansvarlig for arbeidsforholdet, og det lages en overordnet kontrakt mellom oss og arbeidsgiveren. 

Det skal være en god investering for en arbeidsgiver å være støttespiller for Fontenehuset. Bedrifter som velger å tilby overgangsarbeidsplasser støtter sitt lokalsamfunn. De bidrar til sosialisering, tilhørighet, mestring og arbeidsglede. 

Overgangsarbeid er et unikt tilbud på alle Fontenehusene i Norge. Hvis du vil vite mer om OA-ordningen, se denne flotte filmen vi har lagd! 

Vi søker flere OA-bedrifter

Er du nysgjerrig på om OA kan være noe for din bedrift?

Ta kontakt med Kathinka på telefon: 412 20 745

kathinka@fontenehuset-drammen.no