Skip to main content

En meningsfull hverdag

Den arbeidsorienterte dagen på fontenehuset er bygget på faste rutiner og trygge rammer som gir muligheten til å mestre diverse oppgaver i eget tempo.

Les mer her:

Den arbeidsorienterte dagen på fontenehuset er bygget på faste rutiner og trygge rammer som gir muligheten til å mestre diverse oppgaver i eget tempo.

Les mer her:

Den arbeidsorienterte dagen på fontenehuset er bygget på faste rutiner og trygge rammer som gir muligheten til å mestre diverse oppgaver i eget tempo.

Les mer her:

Drift og kontor

Enheten Drift og kontor står for arbeidsoppgaver knyttet til det praktiske og kontorrelaterte ansvaret på huset. Du trenger ikke ha erfaring eller kunnskap fra før for å delta i arbeidsoppgavene, det holder at du er interessert i å bidra og har et ønske om å lære.

Les mer her:

Kjøkken

Det blir sagt at kjøkkenet er husets hjerte, det gjelder her på Fontenehuset også. Du trenger ikke ha tidligere erfaring med matlaging – det er tilstrekkelig at du har lyst til å lære.

Les mer her:

Prosjekter

Om du ønsker å dyrke urter og grønnsaker i drivhusene, drive med fotografering eller hjelpe til med å utvikle moderne digitale løsninger for husets framtid, så har vi prosjekter du kan være med i.

Les mer her:

Ung på huset

Har du lyst til å være med å utvikle vårt nyeste prosjekt: «Ung på huset»? Det er behov for flere tilbud for unge i Drammensområdet og Fontenehuset skal bidra.

Les mer her:

Arbeid og utdanning

Fontenehusets arbeidstilbud omfatter deltakelse i den arbeidsorienterte dagen, overgangsarbeid (OA), og støtte til å få ordinær jobb og beholde den.

Les mer her:

Et sosialt felleskap

I tillegg til den vanlige driften av huset arrangerer vi også hyggelige sosiale fritidsaktiviteter for å styrke fellesskapet og bli bedre kjent med hverandre.

Les mer her: