Drift og kontor

Enheten Drift og kontor står for arbeidsoppgaver knyttet til det praktiske og kontorrelaterte ansvarene på huset. Du trenger ikke ha erfaring eller kunnskap fra før for å delta i arbeidsoppgavene, det holder at du er interessert i å bidra og har et ønske om å lære.

Les mer om arbeidsoppgavene på Drift og kontor

Kjøkken

Det blir sagt at kjøkkenet er husets hjerte, det gjelder her på Fontenehuset også. Du trenger ikke ha tidligere erfaring med matlaging – det er tilstrekkelig at du har lyst til å lære.

Les mer om kjøkkenet vårt

Prosjekter

Om du ønsker å dyrke urter og grønnsaker i drivhusene, drive med fotografering eller hjelpe til med å utvikle moderne digitale løsninger for husets framtid, så har vi prosjekter du kan være med i.

Les mer om prosjektene våre!

Ung på huset

Har du lyst til å være med å utvikle vårt nyeste prosjekt: «Ung på huset»? Det er behov for flere tilbud for unge i Drammensområdet og Fontenehuset skal bidra.

Les mer her:

Arbeid og utdanning

Fontenehusets arbeidstilbud omfatter deltakelse i den arbeidsorienterte dagen, overgangsarbeid (OA), og støtte til å få ordinær jobb og beholde den.

Les mer om arbeid og utdanning

En meningsfull hverdag

Faste rutiner skaper forutsigbarhet og trygghet!

Les mer her:

Et sosialt felleskap

I tillegg til den vanlige driften av huset arrangerer vi også hyggelige sosiale fritidsaktiviteter for å styrke fellesskapet og bli bedre kjent med hverandre.

Ler mer her