Skip to main content

En meningsfull hverdag

Faste rutiner skaper forutsigbarhet og trygghet!

Fontenehuset i Drammen har åpent mandag-fredag fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Medlemmene velger selv når de kommer og hvor lenge de vil være her.

Faste rutiner skaper forutsigbarhet og trygghet. Hos oss har vi to arbeidsmøter daglig (kl. 09.00 og kl. 13.00), hvor medlemmene velger hvilke arbeidsoppgaver de ønsker å delta på. Det finnes både store og små oppgaver, som alle er like viktige for driften av huset. Den enkelte velger oppgaver i forhold til dagsform og interesse, og vi hjelper hverandre med å mestre utfordringer.

Huset er delt inn i to enheter (Drift & kontor, og Kjøkken), hvor medlemmene løser de praktiske oppgavene sammen med medarbeidere. Vi praktiserer flat struktur hvor alle oppgaver er like viktige og alle mennesker er på lik linje – her finnes det ingen autoritetsroller.

Annenhver uke møtes både medlemmer og medarbeidere til et Klubbhusmøte der viktige beslutninger tas, med lik stemmerett for alle.