Skip to main content

Fant en artikkel i Psykisk helse bladet om Selvmedfølelse. Det er et flott ord for å beskrive mine morgenturer på vei til Fontenehuset, og en givende arbeidsdag som medlem!

«Selvmedfølelse betyr å vise vennlighet mot seg selv. Det betyr også å erkjenne at lidelse er en del av livet, og at alle har noe de strever med. Dette skiller selvmedfølelse fra selvmedlidenhet.»

Jeg utviklet PTSD etter en alvorlig motorsykkelulykke for noen år siden. Posttraumatisk stresslidelse er en tilstand hvor man kan få «flashbacks» og sterke minner om noe traumatisk som har skjedd. Noen kan også få hodepine, svimmelhet, kvalme og høy puls. Søvnvansker og nedsatt konsentrasjon er også vanlige symptomer.

Mange av disse følelsene er normale etter en skremmende hendelse. Men hvis du har PTSD, vil symptomene ofte bli verre med tiden, og påvirke funksjonsevnen din. Noen mennesker forsøker å la være å snakke om eller tenke på det som skjedde, og unngår personer eller steder som minner dem om hendelsen. De fleste med PTSD får symptomer rett etter at å ha vært gjennom en opprivende hendelse. Men hos noen kommer ikke symptomene før etter måneder eller år.

Nå er jeg ferdigbehandlet, men ikke friskmeldt. Jeg har derimot lært de verktøyene jeg kan bruke når symptomene melder seg.

Fysisk aktivitet og hverdagen på Fontenehuset er gode verktøy for meg.

 

Ha en flott aktiv dag.

Nina