Skip to main content
Blogg

Hils på Siv – en av våre flotte studenter

Vi tok en prat med studenten på huset. Siv Renate Jensen tar en mastergrad i samfunn og helse med studieretning psykisk helse og rus. Hun er student ved Universitetet i sørøst-Norge. Studiet inneholder blant annet en ti uker praksisperiode som hun har valgt å tilbringe på Fontenehuset i Drammen.

Hun er utdannet operasjonssykepleier og jobber til vanlig ved brystdiagnostisk senter på Drammen sykehus. Sykepleierhverdagen er variert og hun liker spesielt godt å være i dialog med pasientene. Derfor hadde hun lyst til å ta dette studiet. Kunnskapen og kompetansen som dette studiet gir, er nyttig og relevant for mange jobber, også for henne som jobber i somatikken. Det er jo mange steder hun kunne hatt praksis. Hun valgte Fontenehuset i Drammen fordi hun er nysgjerrig på lavterskeltilbud innen psykisk helse. Hun har en slektning som jobber på Fontenehuset i en annen by. Hun hadde altså hørt om Fontenehuset og ønsket å lære mer om hva dette kan være. Den første delen av praksisen tilbragte hun på enheten «drift». Nå er hun på enheten «kjøkken». Så langt i praksisen, har hun også fått være med på ulike prosjekter og arrangementer – deriblant Bruløpet; et stort arrangement i forbindelse med markeringen av verdensdagen for psykisk helse. Men først og fremst så setter hun stor pris på å få være en del av fellesskapet og blir kjent med menneskene, oppgavene og arbeidsmåtene her på huset.

Hun var forberedt på at praksisen kom til å bli ganske annerledes enn arbeidshverdagen på sykehuset. – Det er en annen måte å jobbe på, sier hun. – Tempoet er roligere og man er mer prosessorientert enn resultatorientert. – På sykehuset forventer man å møte ekspertise, og man er pasient med et problem som skal løses, sier hun. På Fontenehuset, er det medlemmenes ressurser som er i fokus og det synes hun er en god tanke.  De har hatt mye om recovery på skolen og det er jo kjernen i Fontenehusets filosofi. Hun synes det er veldig spennende å se recovery satt ut i livet.

 

– Hvilke forventninger hadde du til denne praksisen?

– Jeg forventet å lære hvordan Fontenehuset drives, filosofien bak og hvordan det kommer til uttrykk i praksis. Og hvordan det oppleves av medlemmene her, om det gjør en forskjell i livet deres.

Avslutningsvis vil hun gjerne få si takk til oss medlemmene og ansatte på Fontenehuset i Drammen. Hun føler at hun har blitt veldig godt tatt i mot.