Skip to main content
Blogg

Recovery i praksis

Av august 22, 2019Ingen kommentarer

Lillian Sofie Eng, som jobber med Psykisk helse og rusarbeid i Drammen kommune, er på besøk hos oss i dag for å hospitere og bli bedre kjent.

Hva jobber du med?

Jeg jobber med Psykisk helse og rusarbeid i Drammen kommune, i hovedsak på Energihuset, men også på dagsenteret i Erik Olsens gate. Det er viktig få å få med at jeg også er erfaringskonsulent – per nå er det tre erfaringskonsulenter i Drammen, fra nyttår blir det seks stykker i Nye Drammen.

Hva innebærer det å være erfaringskonsulent?
Jeg har egenerfaring fra å slite med psykiske helseproblemer, og er ansatt for å bruke erfaringene inn i jobben min. Det er litt annerledes enn en vanlig arbeider i kommunen. I tillegg har jeg en helsefaglig utdanning. Noen er «bare» erfaringskonsulenter mens flere også har kombinasjonen av begge deler, eller trippelkompetanse i form av å være pårørende eller forsker.

Hvordan bruker du erfaringskompetansen i jobben?

Har jobbet som erfaringskonsulent i et prosjekt i Oslo gjennom Oslo Universitetssykehus. Det å svare på hvordan jeg bruker erfaringskompetansen i jobben er vanskelig å si kort – jeg skal skrive en masteroppgave om ulik erfaringskompetanse man har og hvordan den kan brukes.

Hvorfor ønsket du å hospitere på Fontenehuset?
Jeg begynte i juli og er ny i tjenesten, og ønsker å bli kjent med de ulike tilbudene som finnes i Drammen, både av privat og frivillig art. Jeg er ekstra glad i Fontenehuset fordi jeg var med på å stifte huset i Asker. Derfor har jeg alltid vært nysgjerrig på hvordan det er her i Drammen. Har hørt litt, men vil gjerne høre mer. Jeg tror det er mange av våre brukere som kan ha nytte av dette tilbudet. Det er enklere når jeg har truffet noen medlemmer, fordi jeg da kan fortelle om Fontenehuset på en bedre måte, og anbefale Fontenehuset videre til våre brukere.

Jeg er veldig opptatt av recovery, og jeg syns Fontenehuset er et glimrende eksempel på recovery i praksis. Dere har skjønt det uten å kalle det recovery, fordi det er i retningslinjene i Fontenehusmodellen. Her tar dere hele tiden utgangspunkt i personene som er her, og den flate strukturen som dere jobber etter er noe vi i kommunen kan lære av. Når vi skal få til «recovery» må man forstå dette med brukermedvirkning, fordi det skal tas utgangspunkt i brukeren, og legge til rette for at personen blir sjef i eget liv.