Skip to main content

Internasjonal akkreditering for Fontenehuset i Drammen.

Fontenehuset Drammen er et arbeidsfellesskap hvor mennesker med psykiske helseutfordringer og rusproblematikk blir tatt imot med varme og verdighet. Fontenehuset blir drevet i henhold til den internasjonale Fontenehusmodellen, og har oppnådd akkreditering for 3 år!

Internasjonal akkreditering er et håndfast bevis fra Clubhouse International på at vi driver huset vårt i henhold til de internasjonale retningslinjene – et skikkelig kvalitetsstempel med andre ord.

Akkrediteringen forteller omverdenen om all kompetansen som finnes på huset og er viktig for framtidige samarbeid; både med offentlige instanser, private organisasjoner, næringslivet og andre fontenehus. Det kan åpne nye dører og gi medlemmene våre flere muligheter.

Fontenehuset Drammen har også inngått Partnerskapsavtale med Drammen kommune der formålet er å bidra til styrking av arbeidsrettede tiltak for mennesker med psykiske helseutfordringer. Noe av kjernen i fontenehusmodellen er nettopp å bruke arbeid som metode for å øke mestringsfølelse og bedre livskvaliteten. Avtalen legger også til rette for videre utvikling av godt samarbeid med Drammen kommune, noe vi ser fram til med glede.