Skip to main content

Klokken ringer og det er tidlig på morgen eller, det er tidligere enn det jeg er vant til. Jeg har ikke god tid, men jeg rekker mine ritualer sånn som en kopp kaffe, en matbit og en god dusj. Jeg skal på jobb og det er viktig og være stelt. Jeg er fast ansatt i kiwi med en stilling på 30%, og jeg jobber fire timer, tre dager i uka. For meg så er dette en stor seier. Jeg føler jeg har oppnådd noe. Jeg har muligens vært uten arbeid i over 10 år og jeg vet, det er ikke lett å begynne. Det er den berømte dørstokkmila som er den største utfordringen, og Fontenehuset har vært en veldig bra start. Det å jobbe på kjøkkenet har vært en lærerik erfaring på min vei. Veien min gikk videre til Fretex, og kjøkken ble fort mitt førstevalg, siden det var det jeg var tryggest på. Dette førte til praksisplass på Condelica. Det ble veldig slitsomt for meg, og det ble en del forsovelser. Men jeg ga ikke opp – jeg jobbet på Condelica i cirka to år. Der lærte jeg mye om arbeidsdisiplin, men det å jobbe på kjøkkenet var bare ikke det rette for meg. Jeg trives jo på kjøkken, og jeg liker å lage mat, men aller helst som hobbykokk på fritiden.

Jeg fikk muligheten til å prøve meg på Kiwi, og jeg tenkte ganske fort at dette var en bra sosial trening for meg. Det var ikke behov for at jeg skulle sitte i kassa, så jeg begynte på gulvet. Å jobbe på gulvet vil si å fylle på nye varer i hyllene, rydde papp og sørge for at det ser fint ut. Her møter jeg også mange kunder, noe som for meg er den beste delen av jobben min, og det jeg lærer mest av. Hittil så har jeg jobbet gratis, uten inntekt, via tiltak som Fontenehuset, Fretex og ved å være i praksis på Condelica. Jeg har alltid sett verdien i den jobben jeg har gjort, noe som for meg betyr mye mer enn penger. For meg så har det handlet om å bygge opp et innholdsrikt liv med mening og det å få en større livskvalitet.

Etter to år med innsats på Kiwi, så fikk jeg endelig beskjeden. Jeg ble fast ansatt. Det er virkelig en god følelse å få en inntekt for den jobben jeg gjør. Jeg har virkelig stått på for dette og endelig blir min innsats belønnet. Jeg vet jeg kan bli flinkere til å jobbe mer, og jeg vet jeg kan bli flinkere i den jobben jeg gjør.

Det siste nye er at jeg fikk i oppgave å sette varer på plass i en kjøledisk med spesielle varer. Jeg foreslo at dette kan være en fast oppgave, og at jeg kan ta ansvar for å følge opp at det er ryddig og ser fint ut i skapet, at jeg kan fylle på med varer som det er lite av, og følge med på datoer. Dette er å ta ansvar, og jeg tror jeg vil bli flinkere i jobben min når jeg kan ta flere ansvarsoppgaver.

For meg blir livet mitt mye mer meningsfylt og innholdsrikt når jeg jobber. Jeg gjør noe mer enn å ikke gjøre noe. Jeg er virkelig takknemlig for den stillingen jeg har.

Magnus Hansen