Skip to main content
22.11.22:
Hallo alle sammen.
Forrige uke gikk det unna med gruppeintervjuer og dybdeintervjuer for kandidater til stillingen som ny medarbeider på Drift…. – så nå er vi faktisk klare for prøvejobbing!😁
Denne uka vil 3 flotte kandidater jobbe sammen med oss hver sin dag, så ta vel i mot:
Øyvind, onsdag 23.11.
Maria, torsdag 24.11. og
Sebastian, fredag 25.11.
Vi håper at mange av dere kommer til å være på huset disse dagene – da er muligheten der for å jobbe sammen, stille spørsmål og bli litt kjent!😃😊 
Vi trenger deres tilbakemeldinger for å komme i mål med prosessen.🥰
Gode hilsener fra Marit, Lars Jørgen, Per og Ellen
Kan være et bilde av blomst og natur
10.11.22:
Etter nøye vurdering og grundig prosess har ansettelsesgruppa nå kommet fram til kandidater som skal inn til intervjuer. 😄😊🤓
Stillingsutlysningen for ny medarbeider på Drift lå ute i 2 uker, og det var 150 (!) søkere til stillingen. Gruppa har brukt mye tid på å sortere kandidatene.
Vi ønsket å behandle alle søknader på lik linje og finne fram til et bredt spekter med hensyn til kompetanse, bakgrunn og alder.
Personlig egnethet og de riktige verdiene er vi veldig enige om, men det kan være vanskelig å vurdere ut ifra cv’er og søknadsbrev.
Men nå er vi altså der! – Neste uke begynner vi å kalle inn til intervjuer; både gruppeintervjuer og dybdeintervjuer. Så ser dere noen fremmede fjes på huset, så ta godt i mot dem.
Med denne lille oppdateringen håper vi dere føler dere trygge på prosessen, og spør oss gjerne om det er noe dere lurer på.
Hilsen fra Marit, Lars Jørgen, Per, Irina og Ellen