I år skal Fontenehuset Drammen være med på Arendalsuka!😄
Også i år skal Fontenehus Norge ha stand på Arendalsuka og de fleste husene i landet reiser sørover for å delta i arrangementet 15.-19. august. 
Har du lyst til å være med??
Som tidligere bestemt fordeler vi oss på 2 lag, slik at flere får muligheten til å være med.
Første laget deltar fra mand.-onsd. og andre laget fra onsd.-fred.
Av medarbeiderne blir det Irina, Ihary, Kathinka og Ellen som reiser, og så håper vi det er 4 medlemmer som også har lyst til å være med.
Frist for påmelding er onsdag 6. juli kl. 09, og hvis det er flere enn 4 på lista, trekker vi lodd.😊
Kontakt resepsjonen (tlf. 41 22 07 45) om du vil skrive deg på lista.
Her kommer litt mer informasjon om selve arrangementet:
Arendalsuka er er en norsk politisk festival som arrangeres i Arendal hver sommer. En unik sjanse til å fronte alt det gode arbeidet
som gjøres på fontenehusene, og til å stifte nye bekjentskaper. Hvert fontenehus bidrar med å stå på stand 1-2 timer om dagen.
Ellers blir det rikelig anledning til å følge med på spennende temaer i programmet, sosialt samvær og oppdagelsesturer i Arendal.
Alle fontenehusene skal bo på Hove camping, og det går regelmessig buss herfra og inn til Arendal. Det vil bli arrangert biltransport
for de som har vondt for å gå. Vi bor på enkeltrom, men ordner oss mat sammen og bidrar til fellesskapet i beste fontenehusånd.