Skip to main content
Blogg

Aktiviteter på huset i koronaperioden i 2020

Jippi! Tre rapporter, og en søknad sendt av gårde innen fristen!

Februar var en hektisk måned med tanke på rapporteringer og søknader. Nina og Irina fikk en aha-opplevelse da de jobbet med årsrapporten. De ble klare over hvor mye FHD klarte å oppnå på tross av pandemien.

«Vi ble svært stolte av at vi har klart å opprettholde tilbudet og sikre støtte til våre medlemmer gjennom hele året. Det har heller ikke vært smitte i tilknytning til FHD på noe tidspunkt. Med det gir vi en stor hyllest til alle medlemmer og medarbeidere som har bidratt til dette!» sa Irina.

Nina supplerte med informasjon om gode resultater:

«I 2020 hadde vi en solid økning i antall medlemmer, og antall aktive medlemmer langt over internasjonale og nasjonale krav om måloppnåelse. På tross av den høye arbeidsledigheten i Drammensregionen klarte FHD å få 19 medlemmer ut i arbeid og utdanning: 14 i ordinær lønnet arbeid, 2 i praksis og 3 i utdanning. Dette er et meget bra resultat. Vi jubler og gratulerer!»

Den viktigste oppgaven for FHD har vært å ivareta medlemmers helse under pandemien. Aktiviteter på Fontenehuset Drammen etter utbrudd av Covid-19 kan ses i tre faser:

  • Online aktivitet og bistand «en til en» fra 16. mars til 17.april 2020
  • Gruppeaktiviteter ute fra 20.april til 17.mai 2020
  • Gjenåpning av Fontenehuset Drammen for vanlig drift fra 18. mai til slutten av året

I den første fasen var hovedprioritering «Reach out», dvs. kommunikasjon med medlemmer for å kartlegge bistandsbehov og handle ut i fra det. Vi brukte telefon, SMS og Messenger for dette. I tillegg til dette erstattet vi raskt fysiske møter med digitale. I andre fasen var fokus på gruppeaktiviteter ute: Gåturer i byen og i skogen og sirkeltrening. Vi fortsatte også med urbant landbruk i vår flotte kjøkkenhage på terrassen. Etter 18. mai hadde FHD tilnærmet vanlig drift.