Skip to main content

08.09.2022:

Nå nærmer det seg besøk av akkrediteringsteamet, og vi GLEEEDER OSS!😁
Førstkommende mandag kommer Trine-Lise fra Fontenehuset i Harstad og Mikael fra Fontenehuset i Fredrikshavn, Danmark. De vil være med oss fram til og med torsdag 15.09. og vil tilbringe ca en dag på hver enhet for å se hvordan vi jobber i forhold til våre standarder. Så leverer de en foreløpig rapport som blir presentert for hele klubbhuset torsdag 15.09. kl. 11.
Trine-Lise og Mikael vil gjerne treffe så mange av dere som mulig. 😊🙃😄Benytt anledningen til å ta en prat med to som har masse erfaring med fontenehusmodellen.
Nedenfor ser du agendaen for akkrediteringsteamet markert med grønt. De blir med på mange av våre vanlige møter, så ta godt imot dem. 🌻

10.11.21: I dag diskuterer og reflekterer vi sammen over RELASJONER…

Ellers er vi «on track» i forhold til framdriftsplanen 🙂

20.09.21: Nå starter vi prosessen med akkreditering!

I 2018 ble Fontenehuset i Drammen akkreditert for første gang – og det for 3 år, som er det beste man kan oppnå!

Å bli akkreditert betyr at vi får et håndfast bevis fra Clubhouse International på at vi driver huset vårt i henhold til de internasjonale retningslinjene – et skikkelig kvalitetsstempel med andre ord.

Egentlig skulle akkrediteringen vår gått ut 31. juli 2021, men p.g.a. pandemien fikk vi en forlengelse på 1 år. For å sikre oss nok tid til å gå igjennom selvevalueringen og bli klare for besøk fra Faculty i mai, så starter prosjektet nå i september.

 

For de som ikke er kjent med evalueringsprosessen så er det kort fortalt en grundig gjennomgang av retningslinjene og hvordan vi følger den enkelte av dem. Dette foregår både i enhetene og i felles møter hvor alle sitter sammen og diskuterer. Resultatet er en rapport på engelsk som sendes til Clubhouse International. Sistnevnte vil så sende et akkrediteringsteam (Faculty) som skal være hos oss i 3 dager og evaluere med utgangspunkt i rapporten vi har skrevet. Deretter kan de gi oss akkreditering for enten 1 år eller 3 år, og ikke minst gi oss mange gode innspill for videre drift.

Det utnevnes en komite på huset som er en liten gruppe medlemmer og medarbeidere som får klubbhusets tillit til å lede prosessen. Gruppa vil ha ukentlige møter og ivareta alt skrivearbeidet ifm evalueringen, lede retningslinjediskusjoner i plan- og utviklingsmøter samt kommunisere med Clubhouse International.

Men hva betyr det egentlig for huset vårt og det enkelte medlem at vi blir akkreditert?

For det første vil det fortelle omverdenen noe om den kompetansen som finnes på huset, og at vi er et sterkt og flott fellesskap. Videre er det viktig for framtidige samarbeid; både med offentlige instanser, private organisasjoner, næringslivet og andre fontenehus. Det kan åpne nye dører og gi medlemmene våre flere muligheter. Sist men ikke minst; evalueringsprosessen vi går igjennom gjør oss bevisste på hva vi er gode på og hvor vi kan bli bedre. Dermed får vi et fantastisk grunnlag for å bli et enda sterkere klubbhus som i enda større grad kan støtte sine medlemmer – både i den arbeidsorienterte dagen og med hensyn til arbeid og studier.

Har du noen spørsmål, eller har lyst til å være med på skrivearbeidet; ta kontakt med Ellen 🙂