Skip to main content

Det er mange ting i livet som kommer i veien som man tenker på, og det kan fylle hodet eller hjertet med mye som man egentlig trenger å få ut. Mange føler ofte skam og synes det er vanskelig å snakke om de tingene de sliter med eller det som er vanskelig. Det kan være at de er redde for å bli dømt eller at noen avviser dem fordi de synes det er vanskelig å ta imot. Så mange holder ting inni seg lenge, og det øker belastingen og presset på den psykiske helsa, som igjen også kan føre til fysiske belastinger. Noen ganger kan man bli misforstått, for det å gjøre en ting som du mener er riktig kan sees annerledes for andre, men folk er jo veldig forskjellige og ser ting på sin måte. Med andre ord handler det om å akseptere det folk sier og hvordan de er. Alle har en historie.

For å lette på trykket er det veldig viktig å få satt ord på det man har inni seg, for sin egen del og for at andre rundt deg kan være der for deg eller forstå deg på en god måte, for eksempel familien. Noen ganger, når man sitter sammen med en nær venn eller et familiemedlem, kan man fort komme inn i dype samtaler om livet. Da kommer det opp temaer eller emner som omhandler ting man har holdt inne lenge. I den prosessen finner man ord for å beskrive sine tanker, ideer og følelser knyttet til de vanskelige tingene man har opplevd eller opplever i hverdagen. På mange måter blir man veldig mye lettere til sinns når man får det ut, og setter pris på den samtalen man har hatt. Det viktige da er at motparten har forstått tankene man har satt ord på sånn at det ikke blir en misforståelse.

Det er snakk om åpenhet, men åpenhet er ikke nødvendigvis at man skal fortelle hele verden at man sliter. Åpenhet handler om at man kan fortelle de nærmeste eller en venn om sine vanskeligheter uten å bli dømt eller avvist, slik at det blir lettere å få ut de vanskelige tankene og følelsene. For det å lukke seg fører bare til at man får det vanskeligere i livet, og det skaper problemer med de menneskene man har rundt seg og har relasjoner til.

Derfor er det så viktig at alle er oppmerksomme på folk rundt seg, slik at man kan gi rom for å prate. Alle trenger å snakke om det de har på hjertet, så slik du selv ønsker å ha det, må du også gjøre for andre. Mange lukker seg eller sier ikke noe fordi de er redde for andres reaksjon, og det gjør det vanskeligere å være menneske. Så være tydelig på det du gjør, og det du sier, fordi det kan påvirke menneskene rundt deg mer enn det du ser.

Skrevet av Amdjed Taleb